Butylénový tmel Silver Line

Technická a bezpečnostná dokumentácia