Cranit pH plus - zvyšuje hodnotu pH

Technická a bezpečnostná dokumentácia