Podkladová PE páska pre zasklievanie

Technická a bezpečnostná dokumentácia