3D okenný pás ELASTIC INTERIÉR

Technická a bezpečnostná dokumentácia