3D okenný pás ELASTIC EXTERIÉR

Technická a bezpečnostná dokumentácia