Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -40 °C

Technická a bezpečnostná dokumentácia