Ventilátor so žalúziou (VŽ)

Technická a bezpečnostná dokumentácia