Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom PN 10 natĺkacia - krátky rozpon

Technická a bezpečnostná dokumentácia