Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TE S1

Technická a bezpečnostná dokumentácia