Gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPER A

Technická a bezpečnostná dokumentácia