Tesniaci pás S-T Profi

Technická a bezpečnostná dokumentácia