Tesniaci pás S-T - vnútorný roh

Technická a bezpečnostná dokumentácia