Polyuretánové lepidlo na drevo D4

Technická a bezpečnostná dokumentácia