Disperzné lepidlo na PVC podlahy CL 7300

Technická a bezpečnostná dokumentácia