Disperzné fixačné lepidlo na koberce FIX 7500

Technická a bezpečnostná dokumentácia